Top

کراتین مایع Cameleo برای حفاظت موهای رنگ شده

کراتین یک پروتئین غنی سلفوری است که جز اصلی خارجی ترین بخش لایه بیرونی سطوح استخوانی مثل مو، ناخن ها، پرها و پاشنه ها است. کراتین مو جزء پروتئینهای رشته ای است که به صورت زنجیره های دوتایی دراز میباشد. این پروتئین در آب حل نمیشود. مو از سلولهای مرده ساخته شده است که هر یک از آنها با پیچیدن در همدیگر رشته های کوچکتر و به همین ترتیب رشته های کوچکتر رشته های بزرگتر را میسازند. زمانیکه موها رنگ می شوند موها نرمی و لطافت خود را از دست می دهند و موها خشک، شکننده، کدر می شوند برای جلوگیری از این موارد بعد از رنگ کردن موها باید مراقبت های ویژه ای را از موهای رنگ شده انجام داد که یکی از آنها استفاده از اسپری کراتین مایع برای حفاظت موهای رنگ شده Cameleo لهستان است. اسپری کراتین مایع Cameleo بهترین گزینه برای ترمیم و بازسازی موهای رنگ شده است که نرمی، لطافت، شادابی و سلامت را به موهای رنگ شده شما بر می گرداند.

ناموجودکراتین یک پروتئین غنی سلفوری است که جز اصلی خارجی ترین بخش لایه بیرونی سطوح استخوانی مثل مو، ناخن ها، پرها و پاشنه ها است. کراتین مو جزء پروتئینهای رشته ای است که به صورت زنجیره های دوتایی دراز میباشد. این پروتئین در آب حل نمیشود. مو از سلولهای مرده ساخته شده است که هر یک از آنها با پیچیدن در همدیگر رشته های کوچکتر و به همین ترتیب رشته های کوچکتر رشته های بزرگتر را میسازند. زمانیکه موها رنگ می شوند موها نرمی و لطافت خود را از دست می دهند و موها خشک، شکننده، کدر می شوند برای جلوگیری از این موارد بعد از رنگ کردن موها باید مراقبت های ویژه ای را از موهای رنگ شده انجام داد که یکی از آنها استفاده از اسپری کراتین مایع برای حفاظت موهای رنگ شده Cameleo لهستان است. اسپری کراتین مایع Cameleo بهترین گزینه برای ترمیم و بازسازی موهای رنگ شده است که نرمی، لطافت، شادابی و سلامت را به موهای رنگ شده شما بر می گرداند.

ناموجود


  مشخصات عمومی

  • کشور تولید کننده لهستان
  • شرکت تولید کننده Delia
  • شماره رهگیری سازمان غذا و دارو 176540279576000094641 2 3 4 5