Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

کرم پسته

کرم پسته نوحا محصولی با شیرینی کم، 85% پسته خالص و مناسب انواع سلیقه های مختلف و رژیم هایی غذایی می باشد.
در ساخت و فرآوری این محصول هیچ گونه فرایند شیمیایی و حرارتی بکار نمی رود و در نتیجه کلیه خواص و ارزش غذایی آن حفظ می گردد. چربی موجود دراین محصول مربوط به مغزپسته است که فاقد کلسترول می باشد.

این محصول فاقد هرگونه روغن و چربی صنعتی می باشد.

ناموجودکرم پسته نوحا محصولی با شیرینی کم، 85% پسته خالص و مناسب انواع سلیقه های مختلف و رژیم هایی غذایی می باشد.
در ساخت و فرآوری این محصول هیچ گونه فرایند شیمیایی و حرارتی بکار نمی رود و در نتیجه کلیه خواص و ارزش غذایی آن حفظ می گردد. چربی موجود دراین محصول مربوط به مغزپسته است که فاقد کلسترول می باشد.

این محصول فاقد هرگونه روغن و چربی صنعتی می باشد.

ناموجود1 2 3 4 5