Top

عسل انگبین دکتر بیز استاندارد 900 گرمی

عسل انگبین طبیعی بیز با ویژگی های :   ساکاروز زیر ۵% ،دارای آنزیم دیاستاز مثبت باعث هضم و جذب غذا و مفید برای مشکلات روده ای مزمن و عفونی مثل یبوست، زخم اثتی عشر یا دوازدهه و ناراحتی های کبد.

بزودیعسل انگبین طبیعی بیز با ویژگی های :   ساکاروز زیر ۵% ،دارای آنزیم دیاستاز مثبت باعث هضم و جذب غذا و مفید برای مشکلات روده ای مزمن و عفونی مثل یبوست، زخم اثتی عشر یا دوازدهه و ناراحتی های کبد.

بزودی1 2 3 4 5